A szolgáltatás menete

Az érdeklődő, munkát vállalni szándékozó diákok belépnek az iskolaszövetkezetbe, és így, szövetkezeti tagként vállalhatnak munkát. Az Iskolaszövetkezet a partnercégeivel arra szerződik, hogy a partner bizonyos tevékenységeket kiszervez eddig általa ellátott feladatai közül, amit az Iskolaszövetkezet felvállal, és saját tagjaival elvégzi a kiszervezett feladatot.

A diákmunkaerő megszervezése

A Fürge Diák Iskolaszövetkezet adatbázisában az aktualizált adatokkal rendelkező regisztráltak száma meghaladja a 60.000 főt. Ebből választja ki a szolgáltatás elvégzésére legalkalmasabb tagjait, előnyben részesítve azokat, akik hasonló feladatkörben már gyakorlatot szereztek. A szervezést nagyban elősegíti, hogy országos hálózattal rendelkező cégcsoportunk minden képviseletének tapasztalatát figyelembe tudjuk venni.

A szolgáltatás ellátása

A szolgáltatás ellátásával kapcsolatos részleteket szerződéskötés előtt minden esetben pontosítjuk, hogy a konkrét kivitelezés mindenben a Partnereink elvárásai szerint történhessen. Fontos felhívnunk a figyelmet arra, hogy az általunk vállalt szolgáltatás nem munkaerő-kölcsönzés, a teljesítésre illetve a munkavállalóra nem a munkaerő-kölcsönzésre, hanem az iskolaszövetkezetre vonatkozó speciális munkajogi szabályok vonatkoznak. A teljesítés során minden munkanapra (műszakra), a bonyolításhoz szükséges létszámtól függően egy vagy több felelős munkavezetőt biztosítunk. A Munkavezető a Partner közvetlen munkahelyi vezetőjével egyeztet a napi feladatokról, segíti a betanítását, ellenőrzi a munkavégzést.

A munkavállalóink szükséges munkaalkalmassági vizsgálatának elvégzéséről mi gondoskodunk.

Témavezetőt biztosítunk a folyamatos helyi ellenőrzésre és kapcsolattartásra, a felmerülő problémák gyors és rugalmas megoldására. A témavezető a Partnerrel egyeztetve dönt a szövetkezeti tagokat érintő személyi kérdésekben, és újabb igények felmerülése vagy az igények megváltozása esetén elvégzi a szükséges szervezési feladatokat.

Munkabaleset és balesetbiztosítás

Az általunk kínált szolgáltatás igénybevételekor az alapvető baleset és tűzvédelmi oktatást megtartjuk, de nem tudunk – a helyi, specifikus ismeretek hiányában – a Partner elvárásaihoz igazodó felkészítést adni, ezért a szolgáltatás ellátásának megkezdése előtt a diákoknak a munkavégzés helyén irányadó minőségirányítási, műszaki, technológiai, tűz- és balesetvédelmi előírásokról szóló oktatást kell kapniuk. Ha partnerünk ezt igényli,az általa átadott dokumentáció alapján az oktatást munkatársunk is megtarthatja.

Az általunk - és bármely iskolaszövetkezet által - foglalkoztatott diákok munkabaleset esetén a Társadalombiztosítás által nappali tagozatos tanulói, hallgatói jogviszonyuk alapján biztosítottak, de táppénzre nem jogosultak. 1999-től tagjaink balesetbiztosítással rendelkeznek, ezáltal minden egészségkárosodással járó munkahelyi baleset esetén biztosítottak. A biztosítási összegen túl a Szövetkezet téríti a balesetből származó munkaidő-kiesés bérét is (maximum két hét időtartamban). Ez a szolgáltatási forma többletköltség nélkül jelent nagyobb biztonságot partnereinknek és munkavállalóinknak egyaránt.

Szolgáltatás igénybevétele

A szolgáltatás ellátására egy keretszerződést kötünk Partnereinkkel, melynek időtartama alatt az adott Partner a feltüntetett szolgáltatásokat egy megrendelő nyomtatványt kitöltve és visszaküldve (levélben, e-mailen vagy faxon) rendelheti meg.

A teljesítmény egyeztetése

A teljesítések egyeztetésére szolgáltatástípusoktól függő nyilvántartások szolgálnak – jelenléti ív, teljesítmény regisztrációs lap, stb. –, melyek vezetése a szolgáltatás ellátása során a mi feladatunk.

A teljesítés során a Partner képviselője az előzetesen rögzített rendszerességgel egyeztet kapcsolattartónkkal, és a teljesítéseket a különböző nyilvántartási nyomtatványok aláírásával mindketten igazolják. Ezen igazolások alapján számlázzuk a teljesítés értékét.